Ook onze gemeente moet voldoen aan de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarin worden uw rechten als lid van onze gemeente beschreven. In het kort zijn deze:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid (wissen van gegevens)
  • Recht op dataportabiliteit (overdracht gegevens op verzoek)
  • Recht op intrekken eerdere toestemming
  • Recht op het indienen van een klacht

Een van de eisen van de AVG is dat we een Privacy Verklaring hebben. Deze kunt u HIER vinden.
Ook onze webshop heeft zo’n privacy verklaring: Privacy verklaring SKG Collect, de webshop

Een eenvoudige beschrijving van ons privacy beleid vindt U hier <link>.

Wilt U contact met ons opnemen over uw privacy, dan kan dat bij de Functionaris Gegevensbescherming op dit email adres: