De Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom is op zoek naar een koster.
Wij zijn er nog niet in geslaagd om ter vervanging van de huidige koster mw. Ans de Laater een nieuwe koster aan te stellen. Dit is een aanstelling voor 18 uur per week.

Onze voorkeur gaat uit naar een belijdend- of dooplid. We zoeken een kandidaat die goed met mensen kan omgaan, geen bezwaar heeft tegen onregelmatige werktijden of een uurtje extra, goed kan organiseren en improviseren.

Bij de functie wordt een kosterswoning te huur aangeboden. Arbeidsvoorwaarden en functieomschrijving op www.pkn.nl


Eertse hulpkoster
Tevens zijn wij op zoek naar een eerste hulpkoster. Na jaren deze functie te hebben vervuld gaat mw. Ellie Groeneveld hiermee stoppen.

De eerste hulpkoster assisteert de koster en indien nodig neemt hij/zij die taak waar. U/jij draagt mede zorg voor de kerkdiensten – het in orde maken van een zaal voor vergaderingen – schoonmaak, etc. Dit alles op basis van een vrijwilligersvergoeding.


Sollicitaties met CV kunt u sturen naar: kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl