Boekenmarkt

 

 

 

 

 

Elke eerste zaterdag van de maand staan er van 11.00 tot 16.00 uur duizenden boeken voor u klaar in het Kerkelijk Centrum Williamstraat.

De opbrengst hiervan is bestemd voor de instandhouding van de Ontmoetingskerk.
Voor het inleveren van boeken kunt u contact opnemen met
Alexander van der Kallen, T 0164-265158.

Contactpersoon is Ad Petermeijer 
Mail: