De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen voor onze kerk van morgen. Die plannen zijn samengevat in ons nieuwe beleidsplan. Aan de uitvoering daarvan wordt hard gewerkt, maar momenteel, in tijden van corona, gaat alle aandacht nog meer dan anders uit naar de kern: omzien naar elkaar. Dit pastorale en diaconale werk doen we onder leiding van Ds. Wim Lolkema en Ds. Ellen van Sluijs.


Kerk-zijn brengt flink wat kosten met zich mee: voor ons zo’n twee ton. De grootste post is het Pastoraat. Daar valt de afdracht aan de landelijke kerk onder, naar rato van het aantal predikantsplaatsen.

De belangrijkste inkomsten zijn uw bijdragen.
Uw financiële bijdrage is belangrijk!


U kunt uw (extra) bijdrage meteen overmaken via deze link
U kunt ook deze QR-code scannen met de algemene QR-code scanner van uw smartphone.
 

Hartelijk dank!

Voor vragen:  

 

 

Inleiding

Kerkbalans is de jaarlijkse actie van de grote kerken in Nederland om hun leden op te roepen hun Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) toe te zeggen. De actie wordt in februari en maart gehouden. De VVB is de grootste inkomstenbron van onze gemeente.

De actie bestaat uit twee delen: de Toezegging en de feitelijke Betaling.

Toezegging

De Toezegging heeft als doel inzicht te krijgen in hoeveel de inkomsten in het betreffende kalenderjaar zullen zijn. U geeft dan aan welk bedrag U van plan bent in dat jaar te betalen. Ook geeft U aan in hoeveel termijnen het bedrag zal worden overgemaakt, in welke maanden en op welke wijze zal worden betaald.

De Toezegging kan op twee manieren worden gedaan: op papier, of digitaal. Dit laatste heeft de voorkeur van de kerkrentmeesters. In dat geval krijgt U een email met een link naar een webformulier, waarin U de gevraagde gegevens kunt invoeren. Deze worden dan automatisch in onze administratie verwekt. Als U daar prijs op stelt, kan ook een papieren formulier bij U thuis worden afgegeven door een vrijwilliger en later ingevuld weer opgehaald.

Betaling

Op het toezeggingsformulier kunt U de betaalwijze aangeven. Betalen kan op twee manieren. U kunt zelf overmaken (bijvoorbeeld via een automatische maandelijkse overschrijving) of U kunt betalen via SKG-iDEAL. Dat laatste heeft de voorkeur van de kerkrentmeesters.

U krijgt dan in de door U gekozen maanden een email met een link. Daarmee kunt U het bedrag overmaken via uw eigen bank (internetbankieren). Op deze wijze wordt uw betaling automatisch verwerkt in onze administratie. Indien U dat wenst, kunt U ook een acceptgiro aanvragen op onderstaand email-adres.

Uw bijdrage is altijd bijzonder welkom! Daarvan wordt het reilen en zeilen van onze gemeente betaald (onderhoud gebouwen, predikanten, kosters, etc.). Heel hartelijk dank!

Belasting

Uw VVB is aftrekbaar van de belasting. U heeft mogelijk recht op meer aftrek als U uw bijdrage voor meerdere jaren vastlegt. Voor meer informatie hierover kunt U terecht bij: