De Taakgroep Samenleving is één van de nieuwe taakgroepen. In de komende periode zal deze taakgroep verder uitgewerkt worden.
Op diakonaal / missionair terrein kan de kerk als geloofsgemeenschap, en minder als instituut, zichtbaar en vindbaar zijn in de samenleving.

In de periode tot en met 2022 bezinnen we ons op de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk in de samenleving. Om te voorkomen dat de bezinning een naar binnen gerichte activiteit wordt, is het van groot belang in de samenleving breed uit te nodigen voor bijeenkomsten en bezinningsmomenten.
Waar nodig wordt met andere taakgroepen in de gemeente samengewerkt, of taken aan gedelegeerd. (aan taakgroep eredienst, jeugdwerk, diakonaat, etc.) Dit jaar zal een opzet gemaakt worden waarmee de Taakgroep verdere uitwerking aan zal geven.

Ds. Ellen van Sluijs zal hierin het voortouw nemen. Voor deze Taakgroep zullen dit jaar gemeenteleden gevraagd worden om deze uitwerking mogelijk te maken.