LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 22 OKTOBER 2023.

 

In deze dienst wordt gedoopt Samuel Peter van Loon.

Zoon van Judith en Antonie van Loon. Broertje van Micha.

 

Medewerkers:

Organist: Piet de Kam

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

 Inleidend orgelspel

 Welkom en mededelingen.

 De gemeente gaat staan.

 Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

 Intochtslied: Psalm 133

 De gemeente gaat zitten.

 Over de viering

 De kinderpaaskaars wordt ter bemoediging aangestoken, terwijl de kinderen naar de crècheruimte mogen gaan.

 De gemeente zingt: Wij gaan voor even uit elkaar.

 DIENST VAN HET WOORD

 Gebed om de Heilige Geest.

 Psalmlezing: Psalm 19 (NBVvertaling)

 Samenzang: Psalm 19: 1

 Epistellezing: I Petrus 3: 13, 14,15 (NBVvertaling)

 Samenzang: Psalm 19: 3 en 5

 Overweging.

 Muzikaal intermezzo op orgel

 DIENST VAN DE DOOP.

 Inleiding op de doop.

 Samuel wordt in handen van zijn ouders gelegd, terwijl we zingen: Here Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen. Lied 347

 Vragen naar de naam.

 Zingen: Jij hebt een naam. Melodie: Lied 737

 Jij hebt een naam

daar kom je zelf in voor

een naam die met je mee zal gaan

je hele leven door.

 

Jij hebt een naam waarin je woont

waarin je veilig bent

een naam die heel jouw leven kroont

op jou is afgestemd.

 

Jij bent een naam voor iedereen

die dicht bij jou wil staan

en samen ben je niet alleen

zo kun je verder gaan.

 

Jij hebt een naam met een verhaal

dat uitgeschreven wordt

al gaande weg in mensentaal

dicht bij de naam van God

 

Doopvragen aan de ouders.

 Het water wordt in het bekken gegoten door de predikant, terwijl de volgende tekst wordt uitgesproken door de diaken van dienst.

 Water, bron van kracht en groei.

Het verfrist en verkwikt je. Het wast schoon en zuivert alles.

Water maakt alles nieuw en geeft je nieuwe kracht.

Het maakt een ander mens van je. Je voelt je als herboren.

Water, bron van leven, het drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar.

Het beschermt en beschut een kind in de moederschoot.

Water het kostbaarste van Gods schepping.

Symbool van aangeraakt worden door God. Teken van nieuw leven.

Leven als een kind van God.

Teken van een nieuwe geboorte, geboren uit water en Geest.

 Bij de doopkaars wordt de volgende tekst uitgesproken door de ouderling van dienst.

 Het Licht van Christus is in de Paasnacht over ons opgegaan.

Als teken daarvan brandt de Paaskaars.

De doopkaars voor Samuel wordt aan de Paaskaars ontstoken

als teken, dat God ons leven in het licht van Pasen zet.

Als een licht in de wereld.

Een vuur van liefde.

Een gloed van hoop.

Een klein gesprekje met de aanwezige kinderen.

 De doopkaars van Micha wordt aangestoken door Micha.

 De doopkaars voor Samuel wordt door de ouders aangestoken.

 Doop van Samuel Peter van Loon

 Zingen: Dat ’s Heren zegen op U daal. Lied 363 (staande).

 Vraag aan de gemeente.

 De gemeente gaat zitten.

 Enkele woorden tot de doopouders.

Zingen Kind, wij dragen je op handen - Hanna Lam

Melodie: Gezang 464 uit Liedboek voor de Kerken (het vroegere rode gezangboek)

 

Kind, wij dragen je op handen naar het water van de bron.

Want jouw leven mag niet stranden, niet vergaan in het waarom.

Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.

In de hoge hemel staat er dat je kind van ’t licht mag zijn.

 

Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is.

Gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist.

Door het water vroeg of later kom je dicht bij het geheim.

In de hoge hemel staat er dat je kind van ’t licht mag zijn.

 DIENST VAN DE OFFERANDEN

 Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingt de gemeente: Laudate omnes gentes. Lied 117D

 Stil gebed.

 Gezamenlijk Onze Vader.

 Geven van de gaven.

 DIENST VAN DE UITTOCHT

 We luisteren en zingen zittend of staand: Ik wens jou. Trinity

De kinderen mogen spelen op hun instrumentjes.

 www.youtube.com/watch?v=QAjBYdGILes

 Ik wens jou een dak boven je hoofd.

Dat je huis een thuis mag zijn ,je tafel vol met brood.

Dat je rustig slapen kunt ,de hele nacht.

Dat de liefde van je leven op je wacht.

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan.

Dat je rijkdom vindt,door ook van weinig te bestaan.

Ik wens jouvolle dagen toe en vrije tijd.

Met kind’ren om je heen tot aan het eind.

 

Een muur voor de wind.

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dicht bij jou.

Een muur voor de wind..

Een vuur voor de kou.

Een jas, voor de regen.

En een vriend dichtbij jou.

 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent.

Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent.

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft.

In elk van de seizoen dat je leeft.

 

Een muur voor de wind.

Een vuur voor de kou.

Een jas voor de regen.

En een vriend dicht bij jou.

Een muur voor de wind.

Een vuur voor de kou.

Een jas, voor de regen.

En een vriend dichtbij jou.

 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats.

In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang.

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel.

Ik ben hier: wij gaan samen, heel je leven lang.

 

LITURGIE

voor de kerkdienst

op zondag 12 november 2023

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom.

 

Viering van Schrift en Tafel

 

Lector: mw. Elsbeth Huffmeijer

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Martijn Pieterman

 

 

MOTTO: Elk talent telt mee.

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

Welkom - Mededelingen

Lied: Psalm 84: 1 en 2

Stilte

Beginwoorden en Groet:

Voorganger:

In de Naam van de Vader en van de Zoon

en van de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Lied: Psalm 84: 6

 

Gebed, afgewisseld met drie keer:

v: Zo bidden en zingen wij:

ALLEN: Lied 547 Refrein

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Korte tekst door de voorganger

Loflied: 868: 1

Moment met / voor de kinderen

 

Schriftlezing: Matthéüs 25: 14 tm 30

Lied 458, drie keer

 

Overdenking

Lied 289: 1 en 3

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

Herdenken overledenen

 

Gebeden, afgesloten met de Lofprijzing: U komt de lof toe…

Collecten en Orgelspel

 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

+ Lied bij het Avondmaal: 386: 1 en 3

+ De Nodiging

+ De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

A. DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

A. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

A. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

v. …..........begin van het tafelgebed.....

…... en zingen vol vreugde U toe: Lied 985: 1 en 3.

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de Naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

 

v. …......vervolg van het tafelgebed......

v. ......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 

+ Lied 403-A, eerste twee regels.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

+ v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 

+ v. Christus, Heilig Godslam…

+ De vredegroet

 

+ De ambtsdragers die brood en wijn uitdelen, komen naar voren.

 

+ De woorden over brood en wijn

+ We delen brood (matzes) en wijn.

U bent / jullie zijn allemaal welkom om deel te nemen.

Dat doen we als volgt:

u komt vanaf de voorste rij van uw vak naar voren

en neemt eerst de matze en dan de wijn of druivensap.

U kunt uw bekertje meenemen naar uw plaats en na gebruik in de bank laten staan.

+ Na afloop hiervan nemen de ambtsdragers matze en wijn.

+ Korte dankzegging

AFSLUITING van de DIENST

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

LITURGIE

voor de kerkdienst

op zondag 12 november 2023

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom.

 

Viering van Schrift en Tafel

 

Lector: mw. Elsbeth Huffmeijer

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Martijn Pieterman

 

 

MOTTO: Elk talent telt mee.

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

Welkom - Mededelingen

Lied: Psalm 84: 1 en 2

Stilte

Beginwoorden en Groet:

Voorganger:

In de Naam van de Vader en van de Zoon

en van de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Lied: Psalm 84: 6

 

Gebed, afgewisseld met drie keer:

v: Zo bidden en zingen wij:

ALLEN: Lied 547 Refrein

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Korte tekst door de voorganger

Loflied: 868: 1

Moment met / voor de kinderen

 

Schriftlezing: Matthéüs 25: 14 tm 30

Lied 458, drie keer

 

Overdenking

Lied 289: 1 en 3

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

Herdenken overledenen

 

Gebeden, afgesloten met de Lofprijzing: U komt de lof toe…

Collecten en Orgelspel

 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

+ Lied bij het Avondmaal: 386: 1 en 3

+ De Nodiging

+ De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

A. DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

A. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

A. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

v. …..........begin van het tafelgebed.....

…... en zingen vol vreugde U toe: Lied 985: 1 en 3.

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de Naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

 

v. …......vervolg van het tafelgebed......

v. ......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 

+ Lied 403-A, eerste twee regels.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

+ v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 

+ v. Christus, Heilig Godslam…

+ De vredegroet

 

+ De ambtsdragers die brood en wijn uitdelen, komen naar voren.

 

+ De woorden over brood en wijn

+ We delen brood (matzes) en wijn.

U bent / jullie zijn allemaal welkom om deel te nemen.

Dat doen we als volgt:

u komt vanaf de voorste rij van uw vak naar voren

en neemt eerst de matze en dan de wijn of druivensap.

U kunt uw bekertje meenemen naar uw plaats en na gebruik in de bank laten staan.

+ Na afloop hiervan nemen de ambtsdragers matze en wijn.

+ Korte dankzegging

AFSLUITING van de DIENST

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 Uitleidend orgelspelC