L I T U R G I E

voor de kerkdienst in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom

op zondag 15 oktober 2023

 

organist: dhr. Piet de Kam

voorganger: ds. Wim Lolkema

lector: mw. Charlotte Verbraak

Mmv cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We gaan staan en zingen: Psalm 122: 1 en 3

 

Groet en Beginwoorden

Voorganger : De Heer zij met u!

ALLEN : Ook met u zij de Heer.

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

(We gaan zitten.)

 

De cantorij zingt Opwekking 805:

Maak ons hart onrustig, God,…

(Menno van der Beek, Liesbeth Goedbloed en Roald Schaap)

Maak ons hart onrustig, God,

dat het ontevreden klopt

als we mooie leugens horen

en gemakkelijke woorden!

Maak ons hart onrustig, God.

 

Stort in ons uw tranen uit.

Mensen worden uitgebuit,

weggeschopt en opgesloten.

Zegen hen als wij hen troosten.

Stort in ons uw tranen uit. (tussenspel)

 

Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!

Geef ons moed om op te treden.

Laat ons vechten voor de vrede.

Steek in ons uw woede aan.

 

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.

Gaat het onze kracht te boven,

laat ons dan in U geloven.

Laat ons dwaas en koppig zijn. …

 

Want het is uw Koninkrijk

tot in alle eeuwigheid.

 

Kyrie en Gloria…: Lied 299-D (Voorganger - Cantorij - Allen)

 

Gebed bij de opening van de Schriften

Zang cantorij: Ga je mee, zeg niet nee,…

uit de bundel Zitten of Opstaan. Deel 3 nummer 20.

(Greet Brokerhof en Gerard van Amstel)

Refrein:

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar sta op en doe mee.

Zet je voetstappen in die van mij.

Volg het spoor en ga door. Of ga jij liever voor?

Hup, kom op, sluit je aan in de rij!

Couplet 1:

Welke weg wil je gaan? En waar wil je naar toe?

Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je moe.

Refrein: Ga je mee? Zeg niet ‘nee’,…

Couplet 2:

Is de weg soms te lang? Zak je weg in het zand?

Er zijn hobbels op het pad, maar ik geef je een hand.

Refrein: Ga je mee? Zeg niet ‘nee’,…

Couplet 3:

Loopt de weg bijna dood? Zie je nergens een spoor?

In de verte wordt het licht: gaat de weg daar soms door?

Refrein: Ga je mee? Zeg niet ‘nee’,…

Eerste Schriftlezing: 2 Kronieken 30: 1 tm 13

De cantorij zingt: Lied 23-F. Refrein door Allen

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 22: 1 tm 14

Verbindende tekst door de voorganger….

We zingen Lied 762 in wisselzang.

Rejoice: verzen 1 en 2

ALLEN: verzen 3 en 4

Rejoice: vers 5

ALLEN: vers 6

 

Overdenking en meditatief orgelspel

We zingen Lied 117-D: Laudate omnes gentes.

1x Rejoice, 2x Allen

 

Gebeden en Onze Vader

Collecten

 

We gaan staan en zingen ons slotlied: 418: 1 en 3.

Wegzending en Zegen, gezongen Amen

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect

 

 

Orgelspel