ProtBergrPlDoelstelling:

De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.


Contactgegevens

Indien u contact wilt opnemen met de Stichting Protestantse Begraafplaats, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Protestantse Begraafplaats
p/a dhr. R.J.H. Franssen
T: 0164 - 252501   E:  

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

41104095


Fiscaalnummer:

0074.37.961

ProtBergrPl anbiAnbi

De Stichting Protestantse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: drs. A. Petermeijer
Secretaris: drs. E.R. van der Geer
Penningmeester / Beheerder: dhr. R.H.J. Franssen
   
 Overige beheerders: dhr. C. J. de Klerck
  drs. J. Petermeijer-ter Borg
  dhr. T.H Veenvliet
 

dhr. G. de Vries

 

Beleidsplan Klik hier

Tarievenlijst Klik hier

Reglement Klik hier

Begroting Klik hier

Financien Klik hier