Niet alle diensten gaan elke zondag op dezelfde manier. Zo vieren we soms een extra dienst aan het eind van de middag, om vijf uur. Dat noemen we een vesper of een avondgebed.

In de week voor Pasen zijn er ’s avonds diensten: op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En op de avond voor Kerst en op de Kerstmorgen.

In het weekend van Vastenavend is er op de zondag een Vastenavonddienst. Die doen we samen met de Rooms-Katholieke parochie, ’s middags om twaalf uur in de St. Gertrudiskerk op de Grote Markt. We noemen dat een oecumenische viering.

In het weekend na Pinksteren heb je in onze stad het jazz-weekend. Dan is er een oecumenische jazzdienst, om twaalf uur in de St. Gertrudiskerk.

We hebben ook oecumenische diensten in het kader van de Vredesweek, zo rond 20 september, en bij het vieren van de bevrijding van Bergen Zoom, eind oktober.  En op 4 mei is er ’s avonds een oecumenische viering.

We houden daarnaast elke maand op een donderdag en een vrijdag korte diensten in verschillende woonzorgcentra:
de Jacquelineflat, het Nieuwe ABG, Residentie Meilust en Stuijvenburgh.En verder…
Vanaf 2022 gaan we zo’n drie keer per jaar Kerk-op-Schootdiensten houden. Vieren in de Ontmoetingskerk met de allerkleinsten van 0 tot 5 jaar oud. Vanzelfsprekend zijn ook andere kinderen van zo’n  gezin welkom; en de ouders, de oma’s en opa’s - en iedereen die zich jong van hart voelt!

Dit seizoen beginnen we met VOLkerk, ook wel Kliederkerk genoemd. Dat is op een heel laagdrempelige manier kerk-zijn, meestal buiten ons eigen kerkgebouw. Gezinnen, alleengaanden, jongeren en ouderen (dus ook opa’s en oma’s) zijn hier welkom.

In de VOLkerk gebeuren drie dingen: Samen vieren, samen ontdekken en samen eten.

Daarnaast denken we voor de toekomst aan een Top2000-dienst; aan preken van leken; en aan aansprekende jeugddiensten waar jongeren zelf een grote rol in vervullen etc.


Ten slotte
Wie weet bedenken we in de komende jaren weer andere bijzondere vieringen! Als je (u) als lezer daarvoor ideeën hebt, zijn die heel erg welkom bij één van onze predikanten.