Taakgroep Communicatie

De kerkenraad heeft in 2020 de Taakgroep Communicatie ingesteld. Deze heeft als opdracht meegekregen om zoveel mogelijk de communicatie binnen onze gemeente te stroomlijnen. Daarbij dienen de middelen van communicatie afgestemd te zijn op de behoefte en mogelijkheden van onze gemeenteleden. Dat betekent dat de informatie zowel via social media als ook in drukvorm verspreid wordt.

De huisstijl is aangepast. Het logo van de Protestantse gemeente Bergen op Zoom is geïntroduceerd, volgens de richtlijnen van de landelijke kerk. De Taakgroep ontwikkelt een nieuwe website ook in deze nieuwe huisstijl. De inhoud is afkomstig van de colleges en taakgroepen. De Taakgroep zorgt ervoor dat de berichten op de website komen.

Naast de website zorgt de Taakgroep voor de maandelijkse Nieuwsbrieven. Een aparte redactie verzorgt jaarlijks 3 Gemeentebrieven en een Jaarboekje.

Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met Eric van der Geer, E  | T 06 - 2509 7721