Vanaf haar ontstaan in februari 1984 richt de werkgroep zich op het realiseren en vernieuwen van contacten met de partnergemeente in Torgau.
Voor 1989 bevond Torgau zich in de DDR, het toenmalige Oostblok, het communistische deel van Europa. Na de Wende in 1989 werden beide Duitslanden herenigd.
Na het ontstaan van het Oostblok hebben de Protestantse Kerken in Nederland de roep van kerken in o.a. de DDR verstaan om contacten met kerkgemeenten in het vrije westen.
Het doel is en was: elkaar steunen in het zijn van een christengemeente en leren van elkaar.

De warme contacten zijn gebleven en we trachten ieder jaar een uitwisseling te organiseren waarbij we afwisselend Torgau bezoeken of gasten in Bergen op Zoom verwelkomen. Sinds 2011 organiseren we de bezoeken rondom een thema zoals diakonie, pastoraat, (kerk)muziek en rituelen rondom leven en dood. Om elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren maar ook om een gezellige tijd te hebben en een warme band op te bouwen.

Ook de Johann Walter Kantorei heeft Bergen op Zoom met een bezoek vereerd en hun prachtige zang laten horen.

Inmiddels zijn er vele vriendschappen gesloten en we ervaren de bezoeken over en weer als zeer warm en waardevol. Social media is een prachtig medium om contacten in stand te houden, maar persoonlijk contact verdiept en verbreedt je wereld en de opgebouwde band met elkaar.

Voor meer informatie neem contact op met
Ina Hageman e-mail:  of
Riet Franssen