Je kunt best in je eentje geloven in God.
Maar om te BLIJVEN  geloven heb je anderen nodig.

Daarom zijn er kerkdiensten, ook wel vieringen genoemd.
Onze Protestantse Gemeente houdt elke zondagmorgen een viering.
Deze begint om tien uur in ons kerkgebouw: de Ontmoetingskerk aan het Bolwerk-Zuid 134.

De diensten worden meestal geleid door één van onze eigen predikanten:
dominee Ellen van Sluijs en dominee Wim Lolkema.


Wat vieren we dan?

De aanwezigheid en goedheid van onze God, die in zijn Zoon Jezus Christus naar ons is toegekomen. Dat zijn grote woorden, briefjes van tweehonderd Euro, als het ware. Daar kun je in het dagelijks leven niet veel mee. Daarom vertalen we die grote woorden tijdens de viering naar ons dagelijks leven. Muntjes en briefjes van vijf Euro, daar kun je wèl wat mee!      

En we vieren ook ons samen-zijn. Want zoals houtjes in een haardvuur elkaar aansteken en brandend houden, inspireren we ook elkaar. Samen houden we het vuur van het christelijk geloof brandend!


Hoe doen we dat?

  • We zingen blije liederen waarin we God uitbundig loven. Maar ook stillere liederen. Die gaan over ons geloof èn over onze twijfel. Over de dingen die moeilijk zijn in ons  leven. Soms zingen we liederen die een maatje te groot zijn voor ons eigen persoonlijk geloof. Dàn zingen we het geloof van iemand anders (een lied-dichter) bij onszelf naar binnen. Sommige liederen gaan al heel wat jaren mee. Andere zijn juist nieuw.

  • We bidden samen. Dus we praten met God. Niet per se in verschrikkelijk mooie zinnen maar zoals we gewend zijn te praten. We doen het wel altijd met eerbied. De voorganger, de predikant, doet dat voor en samen met ons.

  • We lezen een paar stukken uit de Bijbel. Want daarin leren we God en Jezus kennen.  En de predikant houdt een overweging of preek. Zij of hij legt de stukken uit de Bijbel uit. En wel zo dat we er in ons leven van elke dag iets mee kunnen. Ons geloof krijgt weer een nieuwe impuls!

  • We houden een paar collectes. Voor mensen in de wereld, dichtbij en ver weg, die hulp nodig hebben. En voor onze eigen Gemeente.

    Na de dienst ontmoeten we elkaar. Ook dàt is iets moois van kerk-zijn.


En verder…

  • In onze Gemeente hebben we een groep goede zangers en zangeressen. Die groep heet cantorij Rejoice. Ze zingen prachtig en werken bijna elke maand wel een keer mee aan een dienst. En soms laten jonge mensen zich horen, met zang en pianospel.

  • Elke kerk en gemeente geeft eigen invulling aan de vieringen. Mooi toch? Gelukkig kunnen we af en toe samen vieren!

  • En ... als je een keer een kerkdienst wilt meemaken, kun je gewoon op de zondagmorgen tegen tienen binnen lopen.  Welkom! En…vergeet de koffie na afloop niet!