Voor tieners is er altijd iets te doen. Zo kunnen je als tiener deelnemen aan de Muziekgroep Brabantse Wal of aan de Jongerenraad. Gedurende het seizoen proberen we elkaar regelmatig te ontmoeten en samen te bezinnen of iets gezelligs te doen. Ook tijdens de erediensten is er regelmatig ruimte voor jongeren. Houd de website of onze social-kanalen in de gaten!

 

Voor meer informatie neem contact op via het volgende e-mailadres: 

Het tienerprogramma is gericht op verbinding, inspraak, talentontwikkeling en oriëntatie op geloof en leven. Tieners zijn betrokken de opzet en invulling hiervan.

  • Groep tieners die muziek maken.
    Er zijn enkele muzikale tieners die samen met elkaar in de Ontmoetingskerk muziek maken.
  • Torgau jeugduitwisselingen.
    Tweejaarlijks wordt een groep jongeren ontvangen uit Torgau en bezoekt een groep Bergse jongeren onze zustergemeente. Een echte uitwisseling over en weer, die inmiddels meer dan 25 jaar geregeld plaatsvindt.