Onze Protestantse Gemeente is een gemeenschap, die liefde en verbinding zoekt.

Wij vinden het belangrijk dat de stem van God in onze stad Bergen op Zoom gehoord, verstaan en gedaan wordt. Daarom zeggen we dat “verbinden” onze missie is. We willen verbinden tussen God en mensen, tussen mensen onderling en de mens met zichzelf. We zijn naar buiten gericht en willen in gelijkwaardigheid optrekken met diegene, die we onderweg ontmoeten op ons pad.

Iedereen is bij ons van harte welkom. Jong en oud. Er is ruimte voor verschillende visies en vormen van geloofsbeleving en levensinvulling. We zien in woord en daad naar elkaar om. De gemeente biedt geborgenheid. Zij is gastvrij. Je mag er zijn met jouw bagage. Er wordt gelezen, gebeden, gevierd, gezongen, gepraat, gedeeld en muziek gemaakt. Er wordt gehuild, maar ook gelachen. Vragen staat altijd vrij. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Je mag je zelf zijn. Geen stevige peptalks, maar steeds de aandacht voor  de vraag: ”Hoe zijn wij het leven door gekomen tot hiertoe?”.

Hoewel niet altijd eenvoudig, proberen we  betrokken te zijn op de wereld om ons heen. Zowel dichtbij, als ver weg. Daarbij gaan we de vraag: ”Zijn wij er  in gelijkwaardigheid  voor de kwetsbaren?” niet uit de weg. We willen als gemeente met anderen in de samenleving optrekken om van elkaar te leren en samen te bouwen aan een betere, vreedzame, rechtvaardiger wereld. Door liefde en zorg voor mensen worden tekenen van Gods Koninkrijk opgericht.

We willen ruimte scheppen voor diverse activiteiten, die mensen uitdagen, prikkelen en aan het denken zetten. Een geloofsgesprek is altijd mogelijk met respect voor ieders eigenheid.

Voor gemeenteleden is geloven troostrijk. Een bron van vertrouwen. De Bijbel wordt door velen beleefd als bron en richtsnoer in het zoeken naar antwoorden op eigentijdse vragen, die telkens weer aan ons worden gesteld.  Binnen onze gemeente wordt gevierd dat vanuit de liefde van God elk mens waardevol is. In Jezus Christus is duidelijk geworden dat die liefde het laatste woord heeft in de wereld.