Icoon Geloof

Geloof

Geloven is een werkwoord en een belevingswoord.
Voor veel gemeenteleden is geloven een basisvertrouwen en soms ook een gebed: ”God, ik geloof en kom mijn ongeloof te hulp”.
De kunst is elkaar te blijven zoeken en te vinden rondom het Woord dat voor iedereen betekenis heeft.

   

Icoon Samen

Samen

Onze Protestantse Gemeente gelooft in samen kerk zijn! Samen vieren, samen delen.
Dat doen we in kleine groepen rondom verschillende onderwerpen, in één-op-één contacten en in onze zondagse kerkdiensten. We inspireren elkaar en zijn met elkaar en met God verbonden.
We zijn een open gemeenschap. Ons kerkelijk leven speelt zich niet alleen af in de Ontmoetingskerk maar ook daarbuiten. En in oecumenische contacten.
Wie (een keer) sfeer wil proeven, is welkom. Ook jij! Ook u!

   

Icoon Delen

Delen

De diakonale taak kan worden samengevat in de woorden: dienen-delen-doen.
Vanuit het Evangelie mogen we Jezus als voorbeeld nemen om een delende kerk te zijn. Hij die zelfs zijn leven gaf voor ons mensen.
Het gaat om het delen van geld, maar ook om tijd, energie en aandacht.
Dichtbij en ver weg maken we ons als diakonie sterk voor hen die geen hulp hebben.