Voor de organisatie van de pastorale en diakonale zorg is de gemeente ingedeeld in wijken. Voor elke wijk is er een team dat de pastorale zorg uitvoert. Zo’n team bestaat uit een predikant, een ouderling of hoofdcontactpersoon, een diaken en een aantal contactpersonen.

Op de plattegrond van Bergen op Zoom, die u hieronder vindt, zijn de grenzen tussen de wijken ingetekend.
Hierna ziet u bij wie u in uw wijk terecht kan.

 
 ds. Ellen van Sluijs
 
 ds. Wim Lolkema

Wijk 1
Noordgeest, Meilust, Tuinwijk
Predikant:
ds. Ellen van Sluijs
(ds. Wim Lolkema is predikant voor Residentie Meilust.)
Ouderling: Geert de Haan
Diaken: Vacant
Bezoekmedewerkers:
Jeannette Mouwen
Ineke van Sluijs
Ellen van Strien

Wijk 2
Centrum, Fort Zeekant, Markiezaten
Predikant:
ds. Ellen van Sluijs
(ds. Wim Lolkema is predikant voor nieuwe ABG)
Ouderling: Joke Petermeijer
Diaken: Marlies Blesgraaf
Hoofdcontactpersoon: Conny Lindhout
Bezoek medewerkers:
Geert Polak
Adrie Kuijpers
Paula van Herel
Sjannie Spruijt

Wijk 3
Bergse Plaat
Predikant
: ds. Wim Lolkema
Ouderling: Ria van der Geer a.i.
Diaken: Jannie Hulsbergen
Bezoek medewerkers:
Ute Von Döhren
Ria van der Geer
Marike de Haan
Riet Brandenburg
Adri van de Maat

Wijk 4
Muziekbuurt, Melanen, Vrederust, Halsteren, Tholen, Steenbergen, Wouw, Roosendaal en Oudenbosch
Predikant:
ds. Ellen van Sluijs
Ouderling: vacant
Diaken:vacant
Bezoek medewerkers:
Nico van de Beukel
Hermien Dam
Yvonne Koerselman
Deetje de Jong

Wijk 5
Gageldonk
Predikant
: ds. Wim Lolkema
Ouderling: vacant
Diaken: vacant
Bezoek medewerkers:
Geraldine Klein
Marijke van der Schoor
Coby van der Schoor
Gerard de Vries

Wijk 6
Nieuw Borgvliet, Warande, Sterrenbuurt, Woensdrecht en Zuid-Beveland
Predikant
: ds. Ellen van Sluijs
Ouderling: Ria van der Geer
Diaken: Kees de Klerck
Hoofdcontactpersoon: Corine van Zweden
Bezoek medewerkers:
Nel Bardolf
Marrie Sanderse
Loes Pilanen
Corrie Smits
Marianne Scheele
Ineke Beuken
Helma van Balen