Crying in the Chapel - Elvis-kerkdienst

19 november 2023

Bergen op Zoom

Welkom en mededelingen

Bemoediging en groet

Samenzang: Can’t help falling in love :

Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?

Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you

Like a river flows surely to the sea
Darling so it goes
Some things are meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you

Vertaling:

Wijze mannen zeggen: alleen dwazen,
storten zich ergens in,
Maar ik kan het niet helpen
dat ik verliefd ben geworden op jou

Zal ik blijven
Zou het dan een zonde zijn
Als ik er niets aan kan doen
dat ik verliefd ben geworden op jou 

Zoals een rivier naar de zee stroomt
Lieverd, zo gaat het nou eenmaal
Sommige dingen zijn voorbestemd

Neem mijn hand, neem ook mijn hele leven
Want ik kan het niet helpen
dat ik verliefd ben geworden op jou

Want ik kan het niet helpen
dat ik verliefd ben geworden op jou

Gebed

Even voorstellen: dominee Fred Omvlee

De jeugd van Elvis

filmpje: Heartbreak Hotel

Lied: Peace in the Valley https://www.youtube.com/watch?v=WiJfKJctmS8

Oh well, I'm tired and so weary
But I must go alone
'Til the Lord comes and calls
Calls me away, oh yes

Well, the morning's so bright
And the lamp is alight
And the night
Night is as black as the sea, oh yes

There will be peace in the valley for me, some day
There will be peace in the valley for me, oh Lord I pray
There'll be no sadness, no sorrow
No trouble, trouble I see
There will be peace in the valley for me

Well the bear will be gentle
And the wolves will be tame
And the lion shall lay down
By the lamb, oh yes

And the beasts from the wild
Shall be lit by a child
And I'll be changed
Changed from this creature that I am, oh yes

There will be peace in the valley for me, some day
There will be peace in the valley for me, oh Lord I pray
There'll be no sadness, no sorrow
Oh my Lord, no trouble, trouble I see
There will be peace in the valley for me, for me

Vertaling:

Vrede in de vallei

Ik ben moe en zo afgemat

Maar ik moet alleen gaan

Totdat de Heer komt en me weg roept

De ochtend is zo helder

En de lamp is aan

En de nacht is zo zwart als de zee

 

Er zal vrede zijn in de vallei voor mij, op een dag

Er zal vrede zijn in de vallei voor mij, oh Heer ik bid

Er zal geen verdriet zijn, geen leed

Geen problemen, problemen die ik zie

Er zal vrede zijn in de vallei voor mij, voor mij

 

De beer zal zachtaardig zijn

En de wolven zullen tam zijn

En de leeuw naast het lam liggen, oh ja

En alle wilde dieren

Zullen worden geleid door een kind

En ik zal veranderd zijn, veranderd van het schepsel dat ik ben

 

Er zal vrede zijn in de vallei voor mij, op een dag

Er zal vrede zijn in de vallei voor mij, oh Heer ik bid

Er zal geen verdriet zijn, geen leed

Geen problemen, problemen die ik zie

Er zal vrede zijn in de vallei voor mij, voor mij

 

Bijbellezing: Psalm 11 – uit bijbel Elvis

Het leven van Elvis in de sixties

Samenzang: Crying in the Chapel https://www.youtube.com/watch?v=Z0-IgOHvRY8

You saw me crying in the chapel
The tears I shed were tears of joy
I know the meaning of contentment
I am happy with the Lord

Just a plain and simple chapel
Where humble people go to pray
I prayed the Lord that I'll grow stronger
As I live from day to day

I searched (I searched) and I searched (I searched) but I couldn't find
No way on earth to gain peace of mind

Now I'm happy in the chapel
Where people are of one accord (One accord)
Yes, we gather in the chapel
Just to sing and praise the Lord

You'll search and you'll search but you'll never find
No way on earth to find peace of mind

Take your troubles to the chapel
Get down on your knees and pray
Then your burdens will be lighter
And you'll surely find the way (and you'll surely find the way)

Vertaling:

Je zag me huilen in de kapel
De tranen waren tranen van geluk
Ik ken de betekenis van tevredenheid
Nu ik gelukkig ben met de Heer

Gewoon een alledaagse en simpele kapel
Waar gewone mensen heengaan om te bidden
Ik bid tot de Heer dat ik sterker wordt
wanneer ik van dag tot dag leef

Ik heb gezocht en ik heb gezocht
Maar ik kon het niet vinden
Geen weg op aarde
Om vrede in mijn geest te krijgen

Nu ben ik gelukkig in de kapel
Waar mensen eensgezind zijn
We komen samen in de kapel
Gewoon om te zingen en de Heer te loven 

Elke zondaar zoekt naar iets
Dat zijn hart tot rust zal brengen
Er is maar één waar antwoord
Hij moet op zijn knieen gaan zitten

Ontmoet je buur in de kapel
Vervoeg hem in tranen van geluk
Je zal de betekenis van zaligheid kennen
Dan zal je gelukkig zijn met de Heer

Je zal zoeken en je zal zoeken
Maar je zal het nooit vinden
Geen weg op aarde
Om vrede in je geest te krijgen

Neem je zorgen mee naar de kapel
Kniel en bid
Je lasten zullen lichter zijn
En je zal zeker de weg vinden

Filmpje If I can Dream

1968-1977: het einde van Elvis’ leven

Overdenking: De levenslessen van E.L.V.I.S.

Samenzang: Amazing Grace

Amazing Grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see

When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we've first begun

Through many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis Grace has brought me safe thus far
And Grace will lead me home

Amazing Grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see
Was blind but now I see

Vertaling:

Wonderlijke genade, hoe zoet de klank
Die een wrak als ik redde
Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden
Was blind, maar nu kan ik zien

Als we er duizend jaren geweest zouden zijn
Schitterend stralend als de zon
Hebben we niet minder dagen om Gods lof te zingen
Dan toen wij begonnen 

 

Door veel gevaren, zwoegen en listen

Moest ik heen gaan

’t Is genade die me tot hier bracht

En genade zal me thuis brengen

Wonderlijke genade, hoe zoet de klank
Die een wrak als ik redde
Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden
Was blind, maar nu kan ik zien

 

Gebeden

Collecte

Samenzang: How Great Thou Art

Oh Lord my God when I in awesome wonder
Consider all the worlds Thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed

When Christ shall come
With shout of acclamation
And take me home what joy shall fill my heart
Then I shall bow in humble adoration
And there proclaim my God how great Thou art

Then sings my soul my savior God to Thee
How great Thou art, How great Thou art
Then sings my soul my savior God to Thee
How great Thou art, how great Thou art

Vertaling:

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

 

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

 

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God: -2x-
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

 

 

 

 

Zegen voor de weg

Samenzang: If The Lord wasn’t walking by my side

I don't know just what I'd do
If the Lord wasn't walking by my side
When I was drifting (when I was drifting on the sea of a despair)
And I was wondering (I was wandering if Jehovah's up there) 
When Jesus found me, (Jesus found me in my sinful life)
He heard me praying (he heard me praying on my knees at night)
Now I'm singing (Now I'm singing this happy song)
Because I'm happy (because I'm happy as I go along)
And I don't know (I don't know) just what I'd do
If the Lord wasn't walking by my side
What would I do, (What would I do when a tear fills my eyes)
What would I do (What would I do when it's my time to die)
Well I'd be lonely, discouraged
Burdened on the way
If the Lord wasn't walking by my side every day

I'd be so friendless (I'd be friendless all alone and blue)
And I'd be helpless (I'd be helpless, wouldn't know what to do)
And I don't know (I don't know) just what I'd do
If the Lord wasn't walking by my side

What would I do when the tears fill my eyes
(What would I do) What would I do when it's my time to die
(I'd be lonely, discouraged, burdened on the way)
If the Lord wasn't walking by my side every day

I'd be so friendless, (I'd be friendless all alone and blue)
I'd be so helpless (I'd be helpless, wouldn't know what to do)
And I don't know (I don't know) just what I'd do
If the Lord wasn't walking by my side every day

If the Lord (wasn't walking) wasn't walking by my side
(wasn't walking by my side)

Vertaling:

Ik weet niet wat ik zou doen

als de Heer niet naast me liep.
Toen ik op drift was (toen ik ronddreef op de zee van een wanhoop)
en ik me afvroeg of JHWH daarboven is
Toen vond Jezus me, (Jezus vond me in mijn zondige leven)
hij hoorde me bidden (hij hoorde me ’s nachts bidden op mijn knieën)
Nu zing ik dit volijke lied
omdat ik gelukkig ben (omdat ik gelukkig ben als ik meega)
En ik weet niet wat ik zou doen als de Heer niet aan mijn zijde zou lopen
Wat zou ik doen, (wat zou ik doen als een traan mijn ogen vult)
wat zou ik doen (wat zou ik doen als het mijn tijd is om te sterven)
Ik zou eenzaam zijn, ontmoedigd.
Bezwaard onderweg
Als de Heer niet elke dag aan mijn zijde liep
Ik zou zo zonder vrienden zijn, helemaal alleen en sip
en ik zou hulpeloos zijn (Ik zou hulpeloos zijn, Ik zou niet weten wat te doen)
En ik weet niet wat ik zou doen als de Heer niet aan mijn zijde zou lopen
Wat zou ik doen als de tranen mijn ogen vullen?
Wat zou ik doen als het mijn tijd is om te sterven?
(Ik zou eenzaam zijn, ontmoedigd, bezwaard op de weg)
Als de Heer niet elke dag aan mijn zijde liep
Ik zou zo vriendeloos zijn, Ik zou alleen en sip zonder vrienden zijn
Ik zou zo hulpeloos zijn (Ik zou hulpeloos zijn, Ik zou niet weten wat te doen)
En ik weet niet wat ik zou doen als de Heer niet elke dag naast me liep.
Als de Heer niet aan mijn zijde liep
                                                                                                                                                                Reageren of contact?

Mail: , www.elviskapel.nl

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect