Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Zondag 3 december 2023

Eerste zondag van de Advent

Lector: dhr. Nico van den Beukel

Voorgangers: ds. Wim Lolkema

en mw. drs. Ipek Bayrak

Organist: mw. Ineke de Vries

Verdere medewerking:

Eline Vooijs, zang en Hüseyin Türk, gitaar

MOTTO: Liefde is alles. / Love is all.

 

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We gaan staan en zijn een moment stil voor God.

We ZINGEN: Gods vrede zal stromen…verzen 1 en 2. (Jan van Opbergen, mel. Komt allen tezamen = Gezang 477) Gods vrede zal stromen over heel de aarde,

zijn Koninkrijk kome: gerechtigheid.

Steeds nieuwgeboren, doet Hij van zich horen,

Hij wekt in ons de vrede, Hij wekt in ons de vrede,

Hij wekt in ons de vrede: alle goeds.

 

Ook wij, nieuw geboren, omgekeerd ten leven,

wij doen van ons horen in woord en daad:

kleine gebaren, maar niet te bedaren.

Wij zijn in staat tot vrede, wij zijn in staat tot vrede,

wij zijn in staat tot vrede: alle goeds!

 

Stilte – Groet en Beginwoorden

Voorganger : De Heer zij met u!

ALLEN : Ook met u zij de Heer.

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

WE ZINGEN: Gezang 791: 1 en 2.

We gaan zitten.

 

Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 en 8, 18 tm 21

Gebed

We ZINGEN: Gezang 791: 3 en 6.

 

De Preek van de Leek: door Ipek, Eline en Hüseyin

Introductie

Lied 1: Boulevard of broken dreams van Green Day

Tekst: Daglar ile taslar ile, Yunus Emre.

Lied 2:  Daglar ile taslar ile

Afsluiting: 'De ander als medemens'

Lied 3: So happy together van The Turtles

 

Kort gebed en Onze Vader

Collecten en orgelspel

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 919: 3 en 1.

 

Wegzending en Zegen, gezongen Amen

 

Orgelspel

 

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect