LITURGIE

voor de kerkdienst

op zondag 12 november 2023

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom.

 

Viering van Schrift en Tafel

 

Lector: mw. Elsbeth Huffmeijer

Voorganger: ds. Wim Lolkema

 

 

 

MOTTO: Elk talent telt mee.

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

Welkom - Mededelingen

Lied: Psalm 84: 1 en 2

Stilte

Beginwoorden en Groet:

Voorganger:

In de Naam van de Vader en van de Zoon

en van de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Lied: Psalm 84: 6

 

Gebed, afgewisseld met drie keer:

v: Zo bidden en zingen wij:

ALLEN: Lied 547 Refrein

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Korte tekst door de voorganger

Loflied: 868: 1

Moment met / voor de kinderen

 

Schriftlezing: Matthéüs 25: 14 tm 30

Lied 458, drie keer

 

Overdenking

Lied 289: 1 en 3

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

Herdenken overledenen

 

Gebeden, afgesloten met de Lofprijzing: U komt de lof toe…

Collecten en Orgelspel

 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

+ Lied bij het Avondmaal: 386: 1 en 3

+ De Nodiging

+ De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

A. DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

A. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

A. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

v. …..........begin van het tafelgebed.....

…... en zingen vol vreugde U toe: Lied 985: 1 en 3.

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

boven ons mensen: de Naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,

mensen beneden zingen U ter eer!

 

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,

bloemen en bomen en al wat adem heeft!

Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,

Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

 

v. …......vervolg van het tafelgebed......

v. ......want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 

+ Lied 403-A, eerste twee regels.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

+ v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 

+ v. Christus, Heilig Godslam…

+ De vredegroet

 

+ De ambtsdragers die brood en wijn uitdelen, komen naar voren.

 

+ De woorden over brood en wijn

+ We delen brood (matzes) en wijn.

U bent / jullie zijn allemaal welkom om deel te nemen.

Dat doen we als volgt:

u komt vanaf de voorste rij van uw vak naar voren

en neemt eerst de matze en dan de wijn of druivensap.

U kunt uw bekertje meenemen naar uw plaats en na gebruik in de bank laten staan.

+ Na afloop hiervan nemen de ambtsdragers matze en wijn.

+ Korte dankzegging

AFSLUITING van de DIENST

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect