LITURGIE VOOR DE ZONDAGSVIERING IN HET STARTWEEKEND OP 24 SEPTEMBER 2023

 

Thema: Ga mee!

 

In deze dienst worden (her)bevestigd Kees de Klerck en Marcel Ganzeman

 

Lector: Lia de Klerck

Cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels

Organist: Ineke de Vries

Tekst voor de opening van het kerkelijk seizoen: Charlotte Verbraak.

Kosters: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

 

Inleidend orgelspel

 

Welkom en mededelingen

 

De gemeente gaat staan.

 

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Intochtslied: Door de wereld gaat een woord? Lied 802

Couplet 1 en refrein: Allen

Couplet 3: Cantorij. Refrein: Allen

Couplet 5: Cantorij. Refrein: Allen.

 

De gemeente gaat zitten.

 

Over de viering.

 

Rejoice zingt: Op mijn levenslange reizen. Lied 812

 

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om de Heilige Geest.

 

Samenzang: Hij, die gesproken heeft een woord dat gaat.

Lied 362. Rejoice: Couplet 1 en 3. Allen: Couplet 2.

 

Evangelielezing: Matheus 20:1-16 (NBVvertaling)

 

Samenzang: De eersten zijn de laatsten. Lied 991: 1, 4 en 6

 

Overweging

 

Samenzang: Zing een nieuw lied voor god de Here. Lied 971

 

DIENST VAN DE BEVESTIGING.

 

Inleiding op de bevestiging en bevestigingstekst.

 

Gezongen gebed om de Heilige Geest door Rejoice: Neem mij aan zoals ik ben. Lied 833

 

Bevestigingsvragen aan Cornelis Jacobus de Klerck

 

Herbevestigingsvraag aan Marcus Pieter Ganzeman

 

Zegen.

 

Samenzang: Wat zijn de goede vruchten. Lied 841: 1 en 2.

 

Vraag aan de gemeente.

 

Een kort woord voor beide diakenen.

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 

Tekst: Veelkleurig elan door Charlotte Verbraak

 

Gezongen voorbeden: Groter dan ons hart.

Solozang en Rejoice.

De gemeente zingt het refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart. Die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

 

Stil gebed.

 

Gezamenlijk Onze Vader.

 

Geven van de gaven.

 

DIENST VAN DE UITTOCHT.

 

De gemeente gaat staan.

 

Lied: Langs beelden van hoop. Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Rejoice: Refrein , couplet 1

Gemeente: Refrein, couplet 2, refrein.

 

Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

 

Wie wijst de weg naar de bron van het leven?

Wie is voor ons als een frisse fontein?

Wie zal ons water te drinken geven?

Wie zal het levende water zijn?

 

Refrein: Wij gaan op reis….

 

Blijf niet te lang in het land van verloren.

Denk toch goed na en word wie je bent.

Want uit Gods liefde wordt ieder geboren.

Hij is het licht, een God, die ons kent.

 

Refrein: Wij gaan op reis…

 

 

Zegen.

 

De cantorij zingt: God zal met je meegaan.

 

Uitleidend orgelspel

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect