LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 8 OKTOBER 2023 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Medewerkers:

Organist: Gert van der Schoor

Pianist: Jo Koster

Muzikale medewerking: Hilde Imandt

Lector: Nico v.d. Beukel

Koster: Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

 Inleidend orgelspel/pianospel

 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

 -De gemeente gaat staan.

 

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

Intochtslied: Met nieuwe woorden. Melodie: Lied 942

 Met nieuwe woorden voor een oud verhaal,

Niet met een stem versteend in het verleden,

Wel in een taal die twijfelt en die vraagt,

zonder de harde leer van zekerheden,

woorden die klinken als een nieuw signaal:

ruimte waar mensen zich gezegend weten.

 

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,

een pleisterplaats om bij elkaar te komen,

waar elk van waarde is die hier verschijnt,

waar lachen is en tranen mogen stromen.

Deuren die openstaan voor groot en klein,

waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,

Dank voor de adem die de vrijplaats biedt.

Dank voor de openheid van niet te moeten.

Dank voor de woorden en het nieuwe lied.

Dank voor de ogen die elkaar begroeten.

 

Over de viering.

 Muzikaal intermezzo

 

 DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed om de Heilige Geest.

 

Lied: wij gaan voor even uit elkaar (als er kinderen zijn, die naar de crèche gaan)

 

Lezing: I Johannes 4:7-21

 

Lied: Psalm 133:1 en 2.

 

Overweging.

 

Muzikaal intermezzo.

 

Lied: Alles wat adem heeft Lied 146C couplet 1.

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 

Voorbeden.

 Stil gebed.

 Gezamenlijk Onze Vader.

 

Geven van de gaven. Tijdens de gaven wordt er gemusiceerd.

 

DIENST VAN DE UITTOCHT

 Slotlied: Ga met God. Lied 416

 Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 

Uitleidend orgel- of pianospel.

 

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect