LITURGIE VAN DE VESPER IN HET STARTWEEKEND OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2023

 

Medewerkers:

Pianist: Eline Vooijs

Lectoren: Ina Hageman, Riet Franssen

Kosters: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries.

Vossen: Arash, Marleen, Geert, Wim, Kees, Riet, Joke, Sjannie, Marius, Rob, Eden, Yvonne, Rosalijn, Joëlle, Ellen, Helma

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

Pianospel

 Welkomstwoord voor het begin van de dienst

Groet

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

 

 Openingslied: Langs beelden van hoop.

 Refrein:

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.

Ga met ons mee langs de beelden van hoop.

 Wie wijst de weg naar de bron van het leven?

Wie is voor ons als een frisse fontein?

Wie zal ons water te drinken geven?

Wie zal het levende water zijn?

 Refrein: Wij gaan op reis….

 Blijf niet te lang in het land van verloren.

Denk toch goed na en word wie je bent.

Want uit Gods liefde wordt ieder geboren.

Hij is het licht, een God, die ons kent.

 

Refrein: Wij gaan op reis…

 SIMSON en DELILAH

 Lezing: Richteren 13:3B-5 en 24A en 25B

 Kort gebed.

 Lied: Simson. Tekst: Hanna Lam. Muziek: Wim ter Burg.

Uit: Alles wordt nieuw. Deel II lied 7

Refrein:

Simson, Simson, alle Filistijnen verdwijnen, verdwijnen als jij komt (2x)

 

Simson met je lange haren, niemand kan jou evenaren.

Simson wat is jouw geheim? Niemand krijgt je klein.

 Refrein: Simson, Simson….

 Simson, met je lange haren, niemand kan jou evenaren.

Als je waakt bij jouw geheim krijgt geen mens je klein.

 

Refrein: Simson, Simson.

 

DAVID EN GOLIATH

 Lezing: I Samuël 17:44,45 en 48-51 NBVvertaling

 Kort gebed

 Lied: Geef vrede Heer, geef vrede. Lied 1010: 1 en 4.

 JAËL

 Lezing: Richteren 4:21-22

 Kort gebed.

 Muzikaal intermezzo op piano.

ABRAHAM

 Lezing: Genesis 12:1-3

 Kort gebed.

 Lied: Uit oer is hij getogen. Lied 803:1

 MIRJAM

 Lezing: Exodus 2:3,4

 Kort gebed.

 Lied: Redding. Melodie: Hier is een stad gebouwd.

Melodie uit: Liedboek voor de kerken. Lied 490

 Moeders verbergen hun kinderen voor de dood.

Houden het stil, maar het groeit en het wordt te groot.

 Vlechten een bootje en geven het leven prijs.

Spelen hoog spel, maar zij hopen op goede reis.

 Huilen en wachten en Mirjam als kleine zus.

Weet al van dood, maar zij droomt van een exodus.

  

Wie redt een kind uit het water, uit ondergang.

Die redt een volk. Nu en later en levenslang.

 NAÖMI, RUTH EN BOAZ.

 Lezing: Ruth 1:15, 16 en 17 en Ruth 4:5, 13,14

 Kort gebed

 Lied: Twee vrouwen. Melodie: Midden in de winternacht. Lied 486

 

Gaan twee vrouwen in de rouw, op weg naar hoop op zegen.

Kiezen voor elkaar in trouw, delen en ook geven.

Bethlehem gunt hen geen brood.

Wie is losser uit de nood?

Wie geeft brood vandaag

Voedsel is de vraag.

Liefde, trouw, leven wordt gevonden.

Met Boaz groots verbonden.

 

ZACHEÜS

 Lezing: Lucas 19:1-5

 Kort gebed.

 Lied: Er is geen plaats. Lied 186:1 en 2.

 ESTHER

 Lezing: Esther 2: 8,9

 Kort gebed.

 

Muzikaal intermezzo op piano.

 ROND HET LIJDENSVERHAAL VAN JEZUS EN HET NIEUWE BEGIN (Judas, Petrus, Pontius Pilatus, Maria de moeder van Jezus)

 Lezing: Matheus 26:47-49 en26:73,74

 Lezing: Matheus 27:24 en Johannes 19:25,26. 27.

 Kort gebed.

 Stilte

 Tekst

 Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen. Lied 601:1

 Gezamenlijk Onze Vader.

 Slotlied: U zij de glorie. Melodie: Lied 634 (staande)

 

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie. Nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daalde d’engel af.

Heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie. Nu en immermeer.

 

À toi la gloire, O Russuscité.

À toi la victoire pour l’éternité.

Brillant de lumière, l’ange est descendu.

Il roule la Pièrre, du tombeau vaincu.

À toi la gloire, O Reeuscité.

À toi la victoire pour l’éternité.

 

Thine be the glory risen conquering son.

Endless is the victory. Thou o’er death hast won.

Angels in bright raiment rolled the sone away.

Kept the folded grave clothes where Thy body lay.

Thine bet he glory risen conquering Sond

Endless is the victory. Thou our death hast won.

 Zegen.